Aile Konseyi

Kampüste bulunan her kademedeki okuldan birer veli temsilcisi ile kampüs koordinatör okul müdüründen oluşur. Konseyin 1. başkanı kampüs müdürü, 2. başkanı da okul-aile birliği başkanıdır. Okul-Aile Birliği, Milli Eğitim Bakanlığı mevzuatlarına uygun şekilde seçilir ve Aile Konseyi veli temsilcilerini de kendi aralarından belirleyip Kampüs Müdürüne bildirir.

Aile Konseyi, İZBİLİM Kolejinin çok önemsediği, çalışmalarını desteklediği, karar süreçlerinde görüş ve önerilerini değerlendirdiği, okul ve aile arasında köprü ve birlik oluşturan kuruldur.

Okulun tanıtım faaliyetleri, mezuniyet, açılış ve kapanış törenleri, veli korosu, veli tiyatrosu vb. aktiviteler, sosyal sorumluluk projeleri, okulun gelişimine yönelik projeler yaparlar.

Okul-aile birliği aile konseyi toplantılarına kampüs müdürü mutlaka katılır. İmkanlar ölçüsünde ve gündem konularına göre diğer okul müdürleri de katılırlar.