İZSANAT / Sanat Becerileri Atölyesi

Yaş gruplarına göre sanatın her alanında asgari becerileri kazanmaları, sanat duyarlılığı olan bireyler olarak yetiştirmeleri hedeflenir.

İZBİLİM’de en az üç yıl öğrenim gören her öğrenci bir enstrüman çalmayı öğrenir.

Plastik sanatlar alanlarında becerileri ve kültürünü zenginleştirir.

İlkokul 1. sınıftan ortaokul son sınıfa kadar her yıl kişisel resim sergisini düzenler.

Yaratıcı yazarlık atölyelerine katılır, estetik ve yaratıcı yazma becerilerini geliştirir.

Koro, solo vb. müzik aktivitelerine katılır.

Tiyatro, müzikal vb. sahne sanatlarında rol/görev alır.