Güvenlik

Okullarımızda giriş ve çıkışlarda mutlaka kimlik kontrolü yapılır. Ailenin yazılı izni olmadan hiç kimseye çocuklar teslim edilmez.

Okul mekanların projelendirmesi de çocuklarımızın güvenliği esas alınarak tasarlanır.

Ders saatlerinde, teneffüslerde ve öğle arasında hiçbir öğrenci izinsiz olarak okulu terk edemez. Anaokulu, ilkokul ve ortaokulda velinin bizzat kendisi gelerek ya da uygun gördüğü kişiye yazılı olarak (mail, dilekçe ile) öğrenci teslim edilir ve teslim edilen kişinin imzası, kimlik fotokopisi alınır. Liselerde yine velinin yazılı izni ve telefonla görüşmesi ile öğrencinin okul dışına çıkmasına izin verilir. Liselerde velinin yazılı izni dahi olsa okul müdürlüğünün uygun görmesi, onaylaması gerekir. Yıl içinde sık tekrarlanan ve mazereti uygun olmayan okul dışına çıkış izinlerini okul yönetimi gerektiğinde onaylamayabilir.