Dünya Dilleri Yaklaşım ve Uygulamamız

Ülkemizde “yabancı dil öğrenimi” olarak adlandırılan anadili dışındaki dilleri öğrenme sürecini biz “Dünya Dilleri edinimi” olarak tanımlıyoruz. Yeni bir öğrenme sürecini “yabancı” olarak adlandırmanın psikolojik bir engel olduğunu değerlendiriyoruz. Dünya Dilleri Bölümümüzde ağırlıklı olarak İngilizce, seçmeli olarak da Almanca, Rusça, Fransızca, İspanyolca, Almanca ve İtalyanca dilleri yer almaktadır.

Dünya dilleri uygulamalarımızda öncelikli hedefimiz öğrencinin konuşma becerisini geliştirmektir. Bu amaçla ilk olarak dinleme ve okuma becerisi üzerine yoğunlaşarak öğrencilerimizin hedef dilin prensiplerini ve onu konuşabilmesi için gerekli kelime dağarcığını öğrenmesini sağlarız. Silent Period (Sessiz Dönem) olarak adlandırılan bu süreçten sonra öğrencilerimiz akıcı ve kurallı bir şekilde dili konuşmaya başlar ve bu beceriyle eşgüdümlü olarak yazma becerisi de kazanır. Okul içi ve dışında yeni öğrendiği dile maruz kalması öğrencinin öğrenme sürecini hızlandırır. Bu nedenle okul içinde haftalık toplam ders saatinin kademelere göre %25-35 arası süreyi söz konusu Dünya dillerine ayırırız. Projeler, ödevler, görevler ve etkinliklerle bu süreler %40’lara kadar çıkmaktadır.

İzbilim Kolejinin benimsediği yaklaşımın temel amacı, İngilizceyi etkin bir iletişim aracı olarak akıcı bir şekilde kullanabilen, ulusal ve uluslararası geçerliliği kabul edilmiş İngilizce yeterlilik düzeyine ulaşmış, yaratıcı ve eleştirel düşünce becerisine sahip bireyler yetiştirmektir.

Dünya Dilleri Programımız, 21. yüzyıl becerileri olarak nitelendirilen ve öğrencilerin bilgi çağında başarılı olabilmeleri için geliştirmeleri gereken üst düzey düşünme becerileri de edindirmek ve geliştirmek üzerine oluşturulmuştur. Öğrencilerimiz dili öğrenme ve geliştirme sürecinde eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcılık, iş birliği yapma ve etkili iletişim kurma gibi becerileri doğal olarak geliştirirler. Bu anlayış yaşam boyu öğrenme felsefesi ile bütünleşir ve öğrenilen dil, bir ders olmaktan öteye doğal bir sürecin parçası haline gelir.

Öğrencilerimiz derslerde kullanılan materyaller, etkinlikler ve kitaplar aracılığı ile farklı alanlardaki bilgilerine katkı sağlar ve müfredatlar arası bağ kurma ayrıcalığı yaşarlar. Anasınıfı ve birinci sınıflarda “Co-Teaching” (Birlikte Öğretim) metodunu kullanarak Bilişim Teknolojisi, Eğlenceli Bilim, Matematik, Görsel Sanatlar ve Yaşam Becerileri dersleri, İngilizce öğretmenleri eşliğinde yapılmakta ve İngilizce etkinlikler ile eşgüdümlü şekilde ilerlemektedir. Öğrencilerimiz, co-teaching (Birlikte Öğretim) metodu ile anadilde edinmiş oldukları kazanımların paralelinde İngilizcenin gerçek yaşamın bir parçası olduğunu görür ve işlenen kavramları doğal bir ortamda deneyimleyerek  edinirler. Co-teaching (Birlikte Öğretim) sisteminin en önemli amaçlarından biri İngilizce dilini farklı disiplinlerde ve günlük hayatta bir iletişim aracı olarak kullandırmak suretiyle edindirmektir. Böylece günlük yaşam becerilerini de içine alan kazanımlar çift dilde eş zamanlı olarak verilir.

Anasınıfı ve İlkokul genelinde her bir öğrencimiz, sunum becerilerini geliştirmek ve özgüvenlerinin sağlam temeller üzerine kurulması adına düzenli olarak sınıf içi ve dışında sunumlar yapmakta, İngilizceyi aktif olarak yaşamının bir parçası haline getirmektedir.

Ortaokula geçiş öncesinde 4. sınıftan itibaren her yıl olmak üzere, öğrencilerimize akademik yılın başında uygulanan hazırbulunuşluk sınavı sonucunda ihtiyaç duyan öğrencilere destek vermek amacı ile çalışmalar yapılmaktadır. Hafta sonu sunulan İDP (İngilizce Destek Programı) ile birlikte hafta içi Shadow-Teaching (gölge öğretmenlik) uygulamaları ile öğrencilerimize bireysel ihtiyaçları doğrultusunda destek verilmektedir. Haftada 2 saat yapılan gölge öğretmenlikte öğrencilerimize müfredat paralelinde yapılan bire bir destek ile birlikte farklılaştırılmış ödevler verilmektedir. Öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda yürütülen bu uygulama ile desteklenen öğrencilerin İngilizce derslerinde daha aktif ve özgüvenli olmaları sağlanmaktadır.

Öğrencilerimizin yaş ve seviyelerine uygun uluslararası sınavlarda rahatlıkla başarı gösterebilmelerine zemin hazırlamak da hedeflerimiz arasındadır. İlkokulda Cambridge STARTERS, MOVERS ile başlayan hazırlıklar, ortaokulda FLYERS, KET, PET sınavlarıyla öğrencilerin İngilizce becerilerinin gelişimi, uluslararası geçerliliği olan bir belge ile kanıtlanır.

İZBİLİM Kolejinde farklı seviyelerde İngilizce yürütülen kulüpler ile öğrencilerimiz dil becerilerini kullanabilmekte ve geliştirebilmektedirler. JMUN (Junior Model United Nations), MUN (Model United Nations), DI (Destination Imagination) çalışmaları sayesinde öğrencilerimiz yurtiçi ve yurtdışı platformlarda farklı ortamlarda dili kullanarak kendilerine olan güvenlerini geliştirme fırsatını yakalarken, bilgi ve deneyimlerini de arttırırlar.