Kayıt / Kabul

Ön kayıt için lütfen aşağıdaki formu doldurunuz.

Veli İletişim Bilgileri

Kayıt Kabul Prosedürleri

Erken Çocukluk (Anaokulu) Kayıt - Kabul Koşulları

Erken çocukluk eğitim programımız 3 yaş (30 Eylül günü itibariyle 36 ayını tamamlamış)çocuklardan başlar, 72 aya kadar devam eder.

Okula kabul sürecinde:

 • Okul PDR servisinin “öğrenci tanıma” çalışması ve uygunluk raporu.
 • Okul Yönetimince yapılan “aile tanıma” çalışması ve uygunluk raporu.
 • Ara sınıflara nakil gelen öğrenciler için devam ettiği okuldan “Öğrenci İzleme ve Değerlendirme Raporu” (varsa).
 • Anne-baba mektubu

İlkokul Kayıt - Kabul Koşulları

İlkokul 1.Sınıflarda:

 • Okul PDR servisinin “öğrenci tanıma” çalışması ve uygunluk raporu.
 • Okul Yönetimince yapılan “aile tanıma” çalışması ve uygunluk raporu.

İlkokul 2,3.ve 4.Sınıflarda:

 • Okul PDR servisinin “öğrenci tanıma ve akademik yeterlilik” (ÖTAY)çalışması.
 • Okul Yönetimince yapılan “aile tanıma” çalışması ve uygunluk raporu.

Ortaokul Kayıt - Kabul Koşulları

Ortaokulun bütün sınıfları için:

 • Okul tarafından ilan edilen tarihte yapılan “KABUL SINAVI” sonucunda, kayıt kabul sürecine kayıt hakkı kazanmak, (İZBİLİM Koleji ilkokulundan mezun olan öğrenciler bu sınava katılmak zorunda değildir. Sadece Bursuluk sınavına katılabilirler)
 • Okul PDR servisinin “öğrenci tanıma” çalışması uygunluk raporu. (İZBİLİM KOLEJİ İlkokulundan mezun olan öğrenciler hariç)

Anadolu Lisesi Kayıt - Kabul Koşulları

9.Sınıfa kabul için:

 • Ortaöğretime geçiş için yapılan merkezi sistem sınav sonuçlarına göre aldığı puanın kayıt kabul komisyonunca her yıl belirlenen tavan ve taban puan aralığında olmak ya da okulca yapılan OKULA KABUL VE BURSLULUK SINAVINDA başarılı olmak.
 • Öğrenci tanıma çalışmasındaki uygunluk raporu.
 • Aile tanıma çalışmasındaki uygunluk raporu.

Ara sınıflara kabul için:

 • Kayıt olacağı sınıftaki öğrencilerin İZBİLİM Kolejine kayıt olduğu yılda belirlenmiş ortaöğretime geçiş sınavındaki puan aralığında olmak ya da okulca yapılan BURSLULUK ve KABUL SINAVINDA başarılı olmak.
 • Geldiği okulda herhangi bir disiplin cezası almamış olmak.
 • Öğrenci tanıma uygunluk raporu.
 • Aile tanıma çalışması.

Açıklamalar

 • Her okulda “Kayıt-Kabul Komisyonu” kurulur. Öğrencinin okula kabulü bu komisyon kararıyla yapılır.
 • Erken Çocukluk Eğitimi (Anaokulu) ve İlkokulda; “Öğrenci ve Aile tanıma Raporları” doğrultusunda, öğrencinin kabulüne Kayıt-Kabul Komisyonunca karar verilir.
 • Ortaokula; Kabul Sınavı sonucu, öğrencinin geldiği okuldaki/okullardaki disiplin durumu, PDR Uzmanı ile Aile Tanıma Çalışması raporlarının sonuçlarına göre kabulüne Kayıt -Kabul Komisyonunca karar verilir.
 • Anadolu Liseleri 9. sınıflarına; her yıl MEB Merkezi sistem (Ortaöğretime geçiş) sınavı sonuçlarına göre belirlenen taban puanı ile öğrencinin geldiği okuldaki/okullardaki disiplin durumu, PDR Uzmanı ile Aile Tanıma Çalışması raporlarının sonuçlarına göre Kayıt-Kabul Komisyonunca karar verilir. Ara sınıflarda, kurum tarafından bireysel/toplu olarak yapılacak olan akademik sınav, öğrencinin geldiği okuldaki/okullardaki disiplin durumu, PDR Uzmanı ile Aile Tanıma Çalışması raporlarının sonuçlarına göre kabulüne Kayıt-Kabul Komisyonunca karar verilir.
 • Kabulü uygun görülen anaokulu ve ilkokul 1. ve 2. sınıf öğrencileri için anne ve babadan, ayrı ayrı, çocuklarını her yönüyle anlattıkları mektuplar istenir; amaç, çocukları her yönüyle daha iyi tanımaktır.
 • Öğrenci ve Aile Tanıma Çalışmaları, aynı gün eş zamanlı olarak yapılır. Öğrenci tanıma (ÖTA) PDR/Okul Psikoloğu, Aile Tanıma (ATA), Müdür Yardımcısı/Okul Müdürü tarafından yapılır. Tanıma çalışmaları için aday veliye, Okul Müdürlüğü ve PDR Servisi eş güdümünde, Okul Sekreterliği tarafından randevu verilir.
 • Aile Tanıma Çalışması, İZBİLİM Koleji’nin kayıt kabul sürecinde öğrenci kabulü kadar önem verdiği bir süreçtir. Aile ile okulun beklentilerinin örtüşmesi, eğitim ve öğrenme sürecinin sağlıklı devamı için vazgeçilmezlerden biridir. Bu nedenle Aile Tanıma Çalışmasına, anne-ve babanın birlikte katılması esastır. Ancak bu durum mümkün olmadığı taktirde anne ya da babadan birinin katılması sağlanır. Bu durum da mümkün değilse, yasal velayeti olan bir yakını kabul edilebilir. Aile Tanıma Çalışmasına katılmayan/katılamayan velinin öğrenciyle ilgili kayıt süreci tamamlanmamış sayılır.
 • Aile Tanıma Çalışmasında (ATA) esas olarak ailenin beklentileriyle okulun eğitim ve öğrenme programının ne kadar örtüştüğü değerlendirilir. Ayrıca, ailenin eğitim ve sosyal durumu, çocuğuna dair öyküsü, okuldan beklentileri, çocuğun varsa sağlık sorunları, kullandığı ilaçlar, tedavi süreci, işbirliğine açık olması gibi konular sorulur, görüşler alınır, ilgili forma işlenir. Sonuçta da görüşmeyi yapan/yapanların değerlendirmesi yazılır.
 • Öğrenci ve Aile Tanıma Çalışmaları raporları, PDR Servisince birleştirilerek Kayıt-Kabul Komisyonunda görüşülecek Özet Kayıt Kabul Rapor Formatına işlenir.
 • Kabul süreçlerindeki ölçütleri tamamlanıp “olumlu” rapor alan öğrencilerin kayıtları için Muhasebe birimine yönlendirilir. Muhasebe işlemleri tamamlanmayan öğrencinin kesin kaydı yapılmaz.