İZBİLİM Ortaokulu (Middle School)

Ortaokul, öğrencilerin becerilerinin geliştiği, bir üst öğrenim olan Liseye hazırlık çalışmalarının yoğunlaştığı dönemdir.

İZBİLİM Ortaokulunun her sınıfına öğrenciler, seviye belirleme sınavıyla kabul edilirler. Her yıl okul yönetimince belirlenip ilan edilen tarihte yapılan Okula Kabul ve Bursluluk Sınavı sonuçlarına göre okul kontenjanları oranında kayıtları yapılır. Sınavda üst düzeyde başarı elde edenlere burs da verilebilir. Okula Kabul Prosedürlerinde ayrıntılar ayrıca belirtilir.

Liselere giriş sınavı (LGS) için 7. sınıflarda öğretmenler tarafından belirlenen öğrencilere hafta içi, gerektiğinde Cumartesi günleri; 8.sınıflarda tüm öğrencilere Cumartesi günleri, gerektiğinde hafta içi ek çalışmalar (etüt) yapılır. Ek çalışmalar, birebir ya da homojen gruplar halinde öğrencinin seviyesine, ihtiyaçlarına göre öğretmenlerce planlanarak zamanı ve süresi veliye bildirilir. Ek çalışma programına mazeretsiz olarak devamsızlık yapan öğrencinin durumu aynı gün veliyle paylaşılır. Ek çalışma programının %15’ine mazeretli de olsa devam etmeyen öğrencinin durumu veliyle görüşülür ve gerektiğinde programdan çıkarılır. Ek çalışmalar, ihtiyaçlar çerçevesinde online olarak okul dijital platformundan da yapılır.

STEM & Maker için atölye çalışmaları yapılır.

Her öğrencini yıl içinde en az bir proje yapması esastır.

Beşinci sınıf “hazırlık sınıfı” olarak değerlendirilir, özellikle İngilizce ve temel derslerden eksiklikleri tespit edilen öğrencilere ailelerinde onayıyla hafta içi gerekiyorsa hafta sonu ek çalışmalar planlanır.

PDR çalışmaları alanındaki uzmanlar tarafından yapılır, Anaokulu ve İlkokulda olduğu gibi önleyici rehberlik esas alınır.

İZBİLİM Ortaokulunda Dünya Dilleri Öğrenimi

İZBİLİM Ortaokulu İngilizce programı yalnızca İngilizcede beceri geliştirmeyi değil aynı zamanda öğrencilere yaşam boyu sürecek kültür birikimini ve dil öğrenme becerisini kazandırır.

Programımız ağırlıklı olarak konuşma, okuma ve yazma becerilerinin geliştirilmesi üzerine planlanır. Öğrencilerimiz okuduklarını daha iyi anlamalarına ve yorumlamalarına ve çözümlerine yönelik beceriler geliştirirler. Buna bağlı olarak; öğrencilerimizin teknolojiye olan ilgilerini olumlu yönde kullanmalarını sağlamak amacıyla bilgisayar destekli programlar takip edilir ve öğrencilerimize sunularak derslerimizin içeriğine dahil edilir. Okuma üzerine olan bu programımız öğrencilerimizin kendi ilgi alanlarına göre kitaplarını seçip hem dinleyip hem okuyabileceği bir platformda, kitapla ilgili yorumlarını da paylaşmalarını sağlar.

Çeşitli seviyelerdeki tüm öğrencilerimiz sene başında hazır bulunuşluk sınavına alınıp bu doğrultuda kendi seviyelerine uygun sınıflara yerleştirirler. Avrupa Ortak Dil Kriterleri çerçevesinde 5.sınıfta A1 seviyesinden aldığımız öğrencimizi mezun ederken B1+ seviyesine ulaştırmak hedeflenir. Kendi içerisindeki bireysel gelişimleri ise uluslararası standartlarda, okulumuz bünyesinde uygulanan, “Global Scale of English” gelişim izleme sınavları ile takip edilirken; tercih eden veli ve öğrencilerimize dil kullanımı ve becerilini ölçen uluslar arası Cambridge ESOL sınavlarına girme imkanı sunulur. Bu sınavlar uluslar arası geçerliliği olan sertifikalar ile değerlendirilir.

Öğrencilerin çeşitli öğrenme stilleri göz önünde bulundurularak farklı metotlar uygulanır.

Hafta sonları öğretmenlerimiz tarafından tüm becerileri içeren o haftanın tekrarı olarak hazırlanan çalışma kâğıtları, öğrencilerimizin gelişimlerini yakından takip etme olanağı sağlar. Gerekli görülen öğrenciler etüt programına alınarak desteğe ihtiyacı olan alanlarda takviye edilir. Düzenli yapılan veli görüşmeleri ile iletişim ağına velilerimizde dahil edilirler.

Sene içinde yapılan ödüllü yarışmalar ile öğrencilerimizin İngilizceyi keyif alabilecekleri platformda kullanarak yapabileceklerinin en iyisini yapmalarını sağlamaktır. Aynı zamanda sene başında oluşturulan İngilizce Drama Kulübümüzle yaptığımız çalışmalarla okul dışında düzenlenen drama festivallerine katılarak öğrencilerimiz kendilerini farklı okulların sahnelerinde de görme ve değerlendirme imkanı bulurlar.

İZBİLİM Kolejinde farklı seviyelerde İngilizce yürütülen kulüpler ile öğrencilerimiz dil becerilerini kullanabilmekte ve geliştirebilmektedirler. JMUN (Junior Model United Nations), MUN (Model United Nations), DI (Destination Imagination) çalışmaları sayesinde öğrencilerimiz yurtiçi ve yurtdışı platformlarda farklı ortamlarda dili kullanarak kendilerine olan güvenlerini geliştirme fırsatını yakalarken, bilgi ve deneyimlerini de arttırırlar.

Seçmeli İkinci Dünya Dili

İZBİLİM Koleji olarak temel hedefimiz, İngilizcenin yanında öğrencilerimizi ikinci bir dünya dili öğrenmeye ve farklı kültürleri tanımaya özendirmek ve çok dilli olmanın avantajlarından yararlanmalarını sağlamaktır. Dünya vatandaşı olma yolunda ilerlemelerini sağlayacak bu hedefimiz doğrultusunda okulumuzda İkinci Dünya Dili olarak haftada 2 saat Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca ve Rusça seçenekleri sunulmaktadır. Bir seçmeli dünya dilini en az 12 öğrencini seçmesi halinde şube açılabilmektedir.

İkinci Dünya Dilleri programımızda amacımız, öğrencilerimizin farkındalık kazanmasını sağlamak ve temel iletişim becerilerini edinmeleri konusunda onlara destek olmaktır.

Ortaokul öğrencilerimiz için öngörülen hedef, dört beceriden A2 düzeyine ulaşmış olmalarıdır. Lise öğrenimi bittikten sonra, öğrencilerimiz için öngörülen hedef A2+/B1 başlangıç seviyesine ulaşmış olmalarıdır.

Ortaokulda Sanat ve Spor Yaklaşımımız

Öğrencilerimizin sanat ve spor alanlarına ilgilerini artırmak, bir yaşam kültürü haline getirmelerini sağlamak, yetenekli olanları geliştirmek ve yönlendirmek amaçlarını taşır. Her öğrencinin en az bir sanat ve spor alanıyla ilgilenmesi o alanın kültürüyle donanması esastır. Sanatçı ya da sporcu olamasalar bile, bir resim sergisinde değerlendirme yapabilmesi, tiyatroya, konsere gitmesi, oyun ya da sergilerde yorum/değerlendirme yapabilmesi, spor müsabakalarına gitmesi, olumlu seyirci kültürü kazanması vb. önemlidir.

Müzik

İZBİLİM Okullarında en az 3 yıl öğrenim gören her öğrencinin en az bir müzik enstrümanı çalması, en az bir spor dalında kendini geliştirmesi hedeflenir. Ders saatlerinde bu amaçlara yönelik programlar yapılır. Gözlem, yönlendirme ve envanterler ilgili uzman öğretmenler tarafından yapılır, ailelerle paylaşılır. İlgili branşta ve enstrümanda kendini geliştirmek isteyen öğrenciler için ders dışında özel kurslar düzenlenir.

Görsel Sanatlar

Uzman öğretmenler tarafından çalışmalar yürütülür. Her öğrencinin ikinci yarı yılda kendi yaş grubunun özelliklerine göre kişisel sergisini açması sağlanır. Sergi ritüelleri ve her eserin öyküsü/mesajı öğrenci tarafından önce ailesine ve öğretmenlerine sonra da arkadaşlarına anlatılır.

Tiyatro

Çevre olanakları ölçüsünde yaş grubunu özelliklerine göre öğrenciler her yıl en az iki kez tiyatroya götürülür. Pedagojik ölçütlere uymak kaydıyla dışarıdan tiyatro grupları okula getirilerek sergilemesi sağlanır. Ayrıca yaş grubu özelliklerine göre her yıl Sınıf Gecesinde kısa oyunlar sergilenir. Drama bölümü de destek sağlar.

Beden Eğitimi ve Spor

  • Sporun bir yaşam kültürü haline gelmesi asıl yaklaşımımızdır. Havuzu olan okullarda her öğrenci mutlaka yüzme öğrenir. Ders dışında düzenlenen ücretli kurslarda da öğrencilere diğer branşlarda kurslar verilir. Her öğrencinin bir spor branşına ilgi duyması için programlar yapılır.
  • Ayrıca her okuldaki potansiyel özelliklere göre okul spor takımları mutlaka kurulur, okullar arası yarışmalara katılırlar.

Beslenme

  • Beslenmenin bir yaşam kültürü ve becerisi olduğuna inanırız. Aile ortamında oluşan beslenme kültürünün okulda da devam edebilmesi için ailelerle işbirliği yaparız
  • Öğrenciler, öğretmenleri gözetiminde öğle yemeğini okul yemekhanesinde yerler.
  • Menüler, uzman gıda mühendisleri ve diyetisyenler tarafından besin ve kalori değerleri hesaplanarak İZBİLİM Beslenme Kurulunda aylık olarak oluşturulur ve her ayın ilk günü ailelerle paylaşılır.
  • Ortaokul öğrencileri, diğer beslenme ihtiyaçlarını okul kafeteryasından karşılayabilirler.

Sağlık Hizmeti

Çocuklarımızın sağlığı her şeyden önemlidir. Okulumuzda tam zamanlı çalışan bir hemşire bulunur. Okulda sağlık sorunu yaşayan öğrencinin ailesine okul yöneticisi tarafından hiç vakit geçirmeden telefonla bilgi verilir, acil bir durum oluşursa en yakın sağlık kuruluşuna ailenin izniyle nakli yapılır.

Güvenlik

Okullarımızda giriş ve çıkışlarda mutlaka kimlik kontrolü yapılır, ailenin yazılı izni olmadan hiç kimseye çocuklar teslim edilmez. Okul saatlerinde öğle arası dahil) öğrenciler bahçe dışına çıkamaz. Okul mekanların projelendirmesi de çocuklarımızın güvenliği esas alınarak tasarlanır.

Kıyafet

Okul formaları giyilir. Formalar, her yıl Ağustos ayında okulda satışa sunulur. Gün içindeki ihtiyaçlara göre öğrenci dolabında mutlaka yedek bir kıyafet bulundurulması önerilir.

Öğrenci Kulüpleri

Her yıl güncellenerek belirlenir. (Robot Kulübü, Tiyatro Kulübü, Yapay Zeka Kulübü… vb.)

Aile Etkinlikleri

Okul Aile Birliği ile birlikte belirlenir. (Eğitim Seminerleri, Veli Tiyatrosu, Piknikler. vb.)