Öğretmen Alım Kriterleri/Süreçleri

İZBİLİM Yönetim Kurulu tarafından, öğretmenlerin branşlarına göre ayrı ayrı her yıl güncellenen ölçütler belirlenir. Bu kriterlerin ölçülebilir olması temel esastır. Söz konusu kriterlerde, mesleki kıdem, teknoloji kullanımı, alan bilgisi ve becerileri, pedagojik formasyon, iletişim donanımları, takım çalışmasına yatkınlık, yaratıcılık, mesleki gelişim performansı, çağdaş ve etik normlarda yaşam biçimi gibi temel yaklaşımlara yer verilir.

Branşlardaki ihtiyaca göre öğretmen alım ilanı verilir.

Gerek ilanlara yapılan gerekse bizzat kampüse elden verilen cv’ler ön ilgili Okul Müdürü ve Bölüm Başkanı tarafından ön değerlendirmeden geçirilir. Uygun görülen adaylar randevu verilerek ön görüşmeye davet edilir. Ön görüşmede uygun görülen adaylar Yönetim Kurulu Başkanı tarafından görüşmeye davet edilir.