İZBİLİM Öğrenci Profili

Anadili dışında en az iki dünya dili daha öğrenir.

Doğa, çevre ve hayvan dostudur.

Her yıl mutlaka bir sunum yapar.

En az bir müzik enstrümanı çalar.

Pozitif iletişim becerilerini geliştirir, çevresiyle barışık bir yaşam sürer.

Bir spor dalında kendini geliştirir, sporcu olamasa bile spor kültürü donanımlarına sahip olur.

Ulusal ve uluslararası sınavlarda kendi yeterliliğinde ölçüsünde başarılıdır.

Düşünme becerilerini geliştirerek farklı düşünebilen, yaratıcı kazanımlarıyla fark yaratır.

Sadece teknoloji kullanan değil teknoloji üreten yetkinlik ve becerilere sahiptir.

Okulda ve hayatın diğer alanlarında etik değerlere uygun davranır.

Dijital okur-yazarlık yetkinliklerine sahiptir.