İZBİLİM Anadolu Lisesi

Lise Eğitim Yaklaşımımız

Zorunlu eğitim sürecinin son adımını oluşturan lise eğitimimiz, öğrencinin okul yıllarında edindiği bilgiyi ve yaşam kültürünü hayatının her aşamasında kullanabilmesi amacıyla deneyim kazandıracak biçimde tasarlanmıştır.

Lise eğitimimizde, entelektüel birikimin artması, bireyler arası iletişim becerilerinin güçlenmesi, akademik ve bilimsel düşünce yapısının hayatın her alanına yansıması için gerekli çalışmalar yapılır. Bu anlayıştan hareketle öğrenciyi üniversite yaşamına hem akademik hem de mental olarak hazırlamak lise eğitiminin esaslarını oluşturur.

Üniversite Sınavlarına Hazırlık

 • Lise 9. sınıftan itibaren öğrencilerimizin akademik düzeylerini ölçen testlerle belirlenir. Mevcut akademik düzeyleri ve kariyer beklentilerine göre sistemli ve 12. sınıfa doğru her yıl yoğunlaşan YKS programları yapılır.
 • 11. ve 12. sınıfta hafta içi ve cumartesi günleri etütlerle ek sınav hazırlık dersleri yapılır.
 • Her ay yapılan düzenli sınavlarla ölçmeler yapılır, öğrencilerin ihtiyaçları belirlenir, gerektiğinde küçük homojen gruplar ya da birebir ek etütler yapılarak eksiklikler tamamlanır. Küçük grup ve birebir etütler, gerektiğinde okulumuz dijital platformu kullanılarak online da yapılır.
 • 12. sınıfta YKS Kampı düzenlenir.

KARİYERİZ İZBİLİM Kariyer Merkezi

 • Her öğrencinin ilgi ve yeteneklerine göre kendine uygun üniversite ve bölümlere girmeleri için danışmalık yapılır.
 • Geleceğin meslekleri hakkında bilgiler verilir.
 • Üniversite gezileri düzenlenir.
 • Yurt dışı Üniversitelerle işbirliği yapılır.
 • Üniversite tercihlerinde destek verilir.

Spor ve Sanat

 • Kampüsteki spor salonu ve yüzme havuzundan belirlenen program dahilinde yararlanırlar.
 • Okul spor takımlarıyla yerel, ulusal ve uluslararası yarışmalara katılırlar.
 • Korolarda görev alırlar, müzik enstrümanlarını okula getirip uygun saatlerde ve mekanlarda çalabilirler.

Kulüpler

 • MUN
 • TİYATRO
 • FLL & ROBOTİK VE KODLAMA
 • MÜZİK
 • DESTINATION IMAGINATION
 • SPOR
 • İLETİŞİM
 • FELSEFE

İZBİLİM Anadolu Lisesi Dünya Dilleri Öğretimi

Avrupa Birliği Ortak Dil Ölçütleri Çerçevesi (Common European Framework of References for Languages) esaslarının uyarlanmış hâliyle yürütülür. Dinleme, anlama, yazma ve konuşmaya yönelik becerilerin kazandırılması eğitim içeriğinin ana fikrini oluşturur. Öğrencilerin kendi ilgi alanlarını, güçlü ve gelişmesi gereken yönlerini tanıyarak dili etkin kullanma alışkanlığını kazanmaları da hedefler arasında yer alır.

Lise Dünya Dilleri Program içeriğindeki;

 • Gösteri (Demonstration)
 • Soru-cevap (Question and answer)
 • Drama ve rol yapma (Drama and role play)
 • Benzetim ISimulationl
 • ikili çalışmalar ve grup çalışmaları (Pair-work and group work)
 • Pandomim
 • Dilsel yöntem (Audiolingual method)
 • Görsel yöntem (Audio-visual method)
 • İşbirlikli öğrenme yöntemi

gibi etkinlikler yabancı dil edinimini hızlandırır.Daha ayrıntılı bilgi “Dünya Dilleri” başlığı altında verilmiştir.