İZBİLİM Anaokulu (Kindergarden)

Erken Çocukluk Eğitimi

Erken çocukluk dönemi, kişinin “birey” olma yolunda ilerlediği gelişim sürecinin en önemli dönemidir. Bizler, çocuğun içinde bulunduğu bu çok önemli sürecin sistemli bir yaklaşımla değerlendirilmesi gerektiğine inanırız. Dil, matematik, görsel, bedensel, müzik ve sosyal zekâları gibi birçok alanda çocuğun var olan yeterliklerini keşfeder, geliştiririz.

Beceri ve yaratıcılıklarını özgürce ortaya koyabilecekleri bir öğrenme ortamı hazırlarız. Sağlıklı, eğlenceli, güvenli ve öğrenmeye ilgi uyandıran bir ortamda; kendine güvenen, kişisel ve sosyal sorumluluklarını taşıyan, kendini değerlendirebilen, yaşadığı dünyaya duyarlı, ilke ve değerlerine sahip bireyler olması bizim için son derece önemlidir.

Kampüsümüz içinde 54 aydan 6 yaşına (ilkokul hazırlık sınıfı) kadar öğrencilerimizin güvenli bir ortamda öğrenim gördükleri okulumuzdur.

Söz konusu yaş grubu, kişilik gelişiminin büyük oranda tamamlandığı çok kritik bir dönemdir. Bu nedenle alanında uzman öğretmenlerimizin rehberliğinde doğru kişiliklerinin oluşmasına, sosyal doğumları gerçekleşirken sağlıklı iletişimler kurmalarına rehberlik edilir.

Anaokulumuzda erken çocukluk eğitimi, tüm dünyada uygulanan Montessori, Reggio Emilia, Waldorf gibi farklı eğitim yaklaşımlarına özgü program ilkeleri ile sentezlenerek zenginleştirilmiştir.

Anaokulumuzda eğitim ve öğrenme; modern, gelişimsel, sorgulamaya ve problem çözmeye dayalı, yaparak yaşayarak aktif öğrenmeyi benimseyen bütünleştirilmiş bir yapıda gerçekleştirilir.

Anaokulumuzda kapalı alanlardaki tek tip eğitimi benimsemek yerine, her fırsatta doğayı, ormanı eğitimin bir parçası haline getiririz. Orman programı ile ( Learning About Forest) ormanlara sıkça gezi düzenlenerek çocuklara sürdürülebilir yaşam için ormanların önemini fark ettirmeye yönelik eğitim planlaması yaparız ve bunun çocukların günlük yaşamdaki davranışlarına yansıtmalarını hedefleriz.

Anaokulumuza başlayan her öğrenciye psikolojik danışma ve rehberlik birimi tarafından bir gelişim testi uygulanarak çocuğun gelişimsel olarak değerlendirilmesi ve bunun sonucunda çocuğun gelişimini, kendine özgü, birebir ve etkili bir biçimde desteklemeyi hedefleriz.

Anaokulu İngilizce Programı

Tüm araştırmalar, bu yaşlarda yeni bir dil öğrenmenin daha sağlıklı gerçekleştiğini göstermektedir. Bu nedenle oyun temelli etkinliklerle dünya dillerine maruz bırakılır, yeni diller (İngilizce) öğrenmeleri sağlanır. Ayrıca, sağlıklı beslenme süreçlerine rehberlik edilir, doğa ve çevreyle buluşturulur, yaşam becerileri kazandırılır, projeler yapılır.

Anaokulu İngilizce programımızın temel amacı; çocuklara farklı bir dilin varlığını anlatma, İngilizceyi sevdirme, bu alanda kulak – dil alışkanlığını kazandırma, farklı bir dil ile de iletişim kurabileceklerinin farkına varmalarını sağlama, günlük yaşamda kullanılan basit cümleleri anlama ve kullanmalarını hedefliyoruz. Anadilimizi öğrenirken; duyduğumuz her şeyi “taklit” ve “tekrar” ederiz. Konuşmaya başlarken önce sesleri, ardından kelimeleri ve en sonunda da cümleleri söyleriz. Özetle, önce dinler, sonra konuşuruz. Çocuklar sadece dilini kullanır. Fiillerden, dilbilgisi kurallarından ve isimlerinden haberleri yoktur. Buna rağmen dili “mükemmel” bir şekilde öğrenebilirler. Onlar İngilizce’ yi “yabancı” bir dil olarak algılamazlar. Bunun içindir ki ikinci dili de anadillerini öğrendikleri gibi saydığımız bu yollardan “edinirler”. Okulumuzda İngilizceyi, anadilimizi kazandığımız yollardan öğretiyoruz.

Okulumuzda İngilizce dil kazanımını edinirken yaşam becerilerine, sosyal yaşama, doğal ortamda dil kullanımına, dili keşfetmeye, hikaye yoluyla, oyun ve drama yöntemleriyle dili kullanmaya yöneliyoruz.

Diğer Uygulamalarımız

Drama
Masal Atölyesi
Haftada 10 Saat İngilizce
STEM & Maker Atölyesi
Müzik Atölyesi
Oyun Atölyesi
Portfolyo Sunumları
Spor Etkinlikleri
Beslenme

Beslenmenin bir yaşam kültürü ve becerisi olduğuna inanırız. Aile ortamında oluşan beslenme kültürünün okulda da devam edebilmesi için ailelerle işbirliği yaparız.Öğrenciler, öğretmenleri gözetiminde üç öğün beslenme saatine katılırlar.(Sabah ve ikindi kahvaltısı, öğle yemeği) Menüler, uzman gıda mühendisleri ve diyetisyenler tarafından besin ve kalori değerleri hesaplanarak aylık olarak oluşturulur ve her ayın ilk günü ailelerle paylaşılır.

Sağlık

Çocuklarımızın sağlığı her şeyden önemlidir. Okulumuzda tam zamanlı çalışan bir hemşire bulunur. Okulda sağlık sorunu yaşayan öğrencinin ailesine okul yöneticisi tarafından hiç vakit geçirmeden telefonla bilgi verilir, acil bir durum oluşursa en yakın sağlık kuruluşuna ailenin izniyle nakli yapılır.

Güvenlik

Okullarımızda giriş ve çıkışlarda mutlaka kimlik kontrolü yapılır, ailenin yazılı izni olmadan hiç kimseye çocuklar teslim edilmez. Okul mekanların projelendirmesi de çocuklarımızın güvenliği esas alınarak tasarlanır.

Kıyafet

Okul logolu, eşofman ve tişört giyerler. Gün içindeki ihtiyaçlara göre öğrenci dolabında mutlaka yedek bir kıyafet bulundurulur.

Okul Donanımlarımız

  • Tüm dersliklerde etkileşimli tahta bulunur.
  • Okul yemekhanesinde yaş gruplarına uygun masa sandalyelerde öğretmenleri rehberliğinde üç öğün (Sabah kahvaltısı, öğle yemeği, ikindi destek kahvaltısı)
  • Beslenme saati
  • Uyku odası
  • Yüzme havuzu
  • Oyun bahçesi
  • Güvenlikli mekanlar
  • Revir