Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri

Çocukların gelecekte yaşayabilecekleri problemlerle ilgili koruyucu ve önleyici rehberlik hizmetleri verilmektedir. Sorunlar oluşmadan; öngörüyle veya yaşanan bir vakadan hareketle önleyici rehberlik yapılır. Öğrencilerin davranışları, hiçbir etki ya da müdahale olmaksızın doğal ortamlarda; dersliklerde, teneffüslerde, kantin, yemekhane, bahçe, oyun alanları gibi sınıf içi ve dışındaki ortak kullanım alanlarında gözlemlenir. Her dönem en az bir kez olmak üzere dersliğe öğretmeniyle işbirliği yaparak girip öğrencilerin ders işlenirken davranış ve sosyal becerileri gözlemlenir.Bireysel Danışmanlık

Bireysel danışmanlık, birebir öğrenciyle yapılan danışmanlık hizmetidir. Rehberlik uzmanı, gerek öğrencilerin kendi başvurmalarıyla, gerek yaşanılan olayın ardından sonra, gerekse velilerin ve/veya öğretmenlerin paylaştığı bilgilerin değerlendirilmesiyle birebir öğrencilerle görüşme yapar. Konu ile ilgili olarak gerekirse veli ve sınıf öğretmeni ile görüşür.

Grup Çalışmaları

Grup çalışmaları farkındalığı artırmayı ve kişisel gelişimi amaçlayan psikolojik danışmanlık hizmetidir. Öğretim yılı başında belirlenen ihtiyaçlara göre grup çalışmaları belirlenir. Aynı konuda sorun yaşayan az sayıda öğrenci bir araya getirilerek sorunun tespitine ve çözüm yollarına ulaşılır.

Oryantasyon

Oryantasyon hizmetleri öğrencilere okulu ve okulda bulunan olanakları tanıtmak amacı ile düzenlenen çalışmaları kapsar. Çocuğun okula psikolojik ve sosyal olarak uyumu, eğitim, öğretim ve tüm yaşam başarısına etkisi olabileceği için çok önemlidir. Her anaokulu ve birinci sınıf öğrencisi ya da okula diğer okullardan naklen gelen öğrenci için oryantasyon süreci başlar. Öğrencinin akran grubuna, okul kültürüne, eğitim programına uyum sağlamasını kolaylaştıracak bu süreçte sınıf öğretmeni ve rehberlik birimi iletişim içerisindedir. Öğrencileri okula uyumunu kolaylaştırmak için çeşitli etkinlikler yürütülür ve oyunlar oynatılır.

Test ve Envanter

Okul kayıt sürecinde tüm sınıflarda hazır bulunuşluk testi uygulanmaktadır. Eğitim ve öğrenme yılının ilk ayında da öğrenme stilleri envanteri çıkarılmakta, öğrencilerin ilgi ve yetenekleri tespit edilmekte, öğrenme süreçlerinde bu veriler değerlendirilmektedir.

Bireysel Veli Görüşmeleri

Aileleri tanımak, öğrencilerin gelişimlerini izlemek ve değerlendirmek amacıyla bireysel veli görüşmeleri her dönemde en az bir kez yapılır.

Öğrenciyi izleme amaçlı görüşmelerin dışında, sorun yaşandığı durumlarda ve ihtiyaç duyulduğunda velilerle iş birliği sağlamak amacıyla da görüşmeler yapılır.

Veli Bilgilendirme Seminerleri

Öğrencilerin gelişim özellikleri dikkate alınarak velilerin ihtiyaç duydukları konularda verilen seminerlerdir. (Anne-Baba Tutumları, Temel Alışkanlıkları, İletişim, Düşünme Becerileri, Davranış Bozuklukları, Olumlu Davranış Kazandırma, Sorumluluk Kazandırma, Aile İçi İletişim, DEHB Ve Öğrenme Güçlüğü, Teknolojinin Çağımızdaki Yeri ve Doğru İnternet Kullanımı, Öfke Kontrolü, Dil Ve Konuşma Bozuklukları vb.)